Bükkábrányi Energiapark Sajtóközlemény

Bükkábrányi Energiapark Sajtóközlemény

2021.03.19.

Támogatásban részesült a Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság és a Szegedi Tudományegyetem konzorciumának „A bükkábrányi naperőmű megújuló áramtermelését hasznosító innovatív energiatároló technológia fejlesztése” című pályázata.

A konzorcium sikerrel pályázott az Innovációs és Technológiai Minisztérium által, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal útján meghirdetettt 2020-3.1.2-ZFR-KVG kódszámú pályázati konstrukcióján. A projekt célja egy innovatív elektrolizáló technológia, majd pedig nagynyomású hidrogén-palacktöltő rendszer integrációja Magyarország egyik legnagyobb naperőművével. A projekt eredményeként két fő kutatás-fejlesztési kérdésre kíván választ adni: (1) mi az optimális villamossági integrációs módszer a naperőmű és az elektrolizáló között, amely biztosítani tudja a hatékony, stabil és gazdaságos működést. (2) miként kapcsolható ez a hidrogéntermelő rendszer egy nagynyomású tároló és palacktöltő felhasználáshoz, az értéklánc továbbvitele érdekében. Ez utóbbi különösen fontos a fenntarthatóság érdekében, mivel a zöld energiával előállított hidrogént nagy nyomású palackokban értékesíteni kívánják.

Cél egy tudományos és piaci megalapozottságú Pilot üzem létrehozása, amelynek a működési paramétereinek optimalizálásával létrehozzák azt a tudást, amit más hazai gazdasági szereplők is hasznosíthatnak a későbbiek folyamán. A technológiai bázis kiépítésén túlmenően a terület jogi, gazdasági, és iparjogvédelmi hátterének alapos elemzését is elvégezik. A partnerek szoros együttműködésével a legmodernebb technológiákat adaptálják és továbbfejlesztik. Ezen túlmenően az integráció eredményeképpen olyan új technológiai megoldások jönnek létre, amelyek jelenleg nem érhetőek el kereskedelmi forgalomban. A projekt eredményeképpen kialakulnak azon kompetenciák, amelyek az esetleges további méretnövelést megalapozzák, amely a naperőművi kapacitások dinamikus növekedése okán mindenképpen indokoltnak látszik. Ezen folyamatok pedig együttesen hozzájárulnak Magyarország versenyképességéhez a következő konjunktúraciklus során. Mindezen célok összhangban vannak a Klíma és Természetvédelmi Akciótervben megfogalmazott naperőműfejlesztési tervekkel, valamint a Nemzeti Energia Stratégia egyik fő célkitűzésével is, amely az energetikai innovációban rejlő és a klímaváltozáshoz kapcsolódó gazdaságfejlesztési lehetőségek kihasználása A projektmegvalósítás kezdése 2021.03.01., várható befejezése 2023.02.28.

A 2020-3.1.2-ZFR-KVG-2020-00003 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium által biztosított 1 200 000 000 Ft támogatással valósul meg.

 

Eredeti cikk megtekintése